خوش آمدید ! لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را در زیر وارد کنید
نام کاربری
رمز عبور

 

سیستم جامع منابع انسانی شرکت پلیمرپادجم

جهت ثبت درخواست های مربوط به کارکرد ماهانه خود و کلیه درخواست های مورد نیاز میتوانید از راهنماهای زیر استفاده نمایید

آیین نامه ها

فرم ها

آموزش های مورد نیاز

آيين نامه وام

اعلام غيبت

آموزش ثبت درخواست مرخصی ، ماموریت روزانه و ساعتی

آیین نامه انضباطی

درخواست مزاياي ازدواج- تولد فرزند

راهنمای متنی ویرایش اطلاعات شخصی از جمله نام ونام خانوادگی لاتین و کدملی

آیین نامه حقوق و دستمزد سال 1399

فرم تسويه

فیلم آموزشی ویرایش اطلاعات شخصی از جمله نام ونام خانوادگی لاتین و کدملی

فرم مطالبه فوق العاده مأموريت خارج از كشور

آموزش ثبت درخواست ماموریت خارج از شهر و دریافت حکم ماموریت

كليم ماموریت داخل كشور

آموزش ثبت پرواز پرسنل و عائله ساکن

 

 فرم وام

آموزش ثبت درخواست پرواز اقماری

MaherAfzar© 2011-2020